Henning er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1983) og bedriftsøkonom fra BI (1988), og har arbeidet i A-2 siden 2011. Før Henning begynte i A-2 arbeidet han som Senior Vice President i Leif Höegh & CO, IT-direktør i Siemens AS, IT-konsulent i KPMG Data-Plan AS og prosjektplanlegger i Elkem AS. Henning er også forfatter av bøkene «Omstilling» og «Jerntriangelet – fra anarki til verdi», som begge handler om utvikling og endring av mennesker og virksomheter ved innføring av nye IT-løsninger (Kolofon Forlag).

Som IT-leder og konsulent har han vært ansvarlig for og deltatt i store omstillingsprosjekter knyttet til omorganiseringer og innføring av nye IT-løsninger. Hennings kompetanseområder er kvalitetssikring, IT-ledelse og -strategi, prosjekt-, program- og porteføljestyring, samt outsourcing og anskaffelser.