Monica er Sivilingeniør fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) fra 2000. Hun har over 15 års erfaring som konsulent fra Capgemini, Deloitte og Tieto. Monica har i tillegg til prosjektarbeid hatt lederroller som teamleder og avdelingsleder (Capgemini). Hun ble ansatt i A-2 i 2016.

Monica har bred erfaring som prosjektleder for implementering av IT-løsninger innen datavarehus/BI, CRM og applikasjonsutvikling. Hun har ledet både leveranseprosjekter, samt vært prosjektleder på kundesiden. Monica har erfaring med komplekse prosjekter innen privat- og offentlig sektor, samt erfaring fra Helsesektor. Hennes kompetanseområder er prosjektledelse, behovsanalyse, teknologi og systemutvikling, og IKT-strategi / rådgivning.