Morten har en Cand.mag. i institutt for informatikk UiO (1992) og en MBA i strategisk ledelse fra NHH (2006). Morten begynte i A-2 i 2016 og er ansvarlig for fagområdet anskaffelser. Han har arbeidet for Inmeta Consulting, Visiti, Sopra Steria, Departementenes servicesenter (DSS) og Statens forvaltningstjeneste.

Morten er en meget erfaren prosjektleder og rådgiver med lang erfaring fra den merkantile grenseflaten mellom kunder og leverandører, primært med offentlig sektor på kundesiden. Hans kompetanseområder er offentlige anskaffelser, behovsanalyser og kravspesifisering, linjeledelse, program- og prosjektledelse, leverandør- og kontraktsoppfølging, IKT-strategi, målbildeutforming og resultatoppfølging.