Aud er utdannet samfunnsøkonom fra UiO (1979) og har en doktorgrad fra Universitetet i Wolverhampton (2013). Hun har arbeidet i A-2 siden 2014. Før Aud begynte i A-2 arbeidet hun ved Høgskolen i Telemark, BI, Rambøll AS, Buskerud Bedriftsrådgivning, Skatteskoleetaten, Orkla Industrier, Finansdepartementet og Skattedirektoratet, samt som rådmann i Larvik og Sirdal.

Aud har en omfattende erfaringsbakgrunn fra offentlig sektor knyttet til ledelse og organisasjonsutvikling. Hennes kompetanseområder er organisasjonsutvikling og endringsprosesser, ledelse, kompetanseutvikling, utredninger og analyse, evalueringer, prosjektstyring, statistikk og tallberegninger, samt strategiprosesser.