Arve har en cand.real. fra Universitet i Oslo innenfor matematikk og fysikk (1972). Han var med å etablere A-2 i 2003, og er i dag partner og styreleder. Før Arve etablerte A-2 var han tjuefem år i Accenture med de femten siste årene som partner. Han var ansvarlig for offentlig sektor i Accenture. I tillegg har han arbeidet for SI (nå SINTEF) og Norsk Data.

Arve har betydelig erfaring og kompetanse med store internasjonale prosjekter innen offentlig sektor, organisasjon og personalutvikling. Hans kompetanseområder er bedriftsutvikling, organisasjonsstrukturering, IT-strategi, kvalitetssikring, samt offentlig saksbehandling.