Yrjan er utdannet sykepleier og har en master i helseledelse og helseøkonomi (UiO 2005). I tillegg til 10 års konsulenterfaring fra Deloitte har Yrjan arbeidserfaring fra sykehus samt hatt lederstilling i privat sektor. Han har også vært gründer og daglig leder av et bemannings-selskap.

Yrjan har omfattende erfaring med innføring og forbedring av journalsystemløsninger i helseforetak. Han har vært prosjektleder for store komplekse systeminnføringer i 100 millionersklassen. Han har god kjennskap til alle deler av innføringsprosjekt, blant annet rutiner og arbeidsprosesser, systemkonfigurasjon, integrasjoner, konvertering av data, teknisk infrastruktur, opplæring og gevinstarbeid. Yrjan er god i dialog med utviklere og tekniske ressurser og arbeider i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og prosesser. De siste årene har Yrjan arbeidet med standardisering og konsolidering av journalsystem i Helse Sør-øst, samt arbeidet mye innenfor område forvaltning av journalsystem på helseforetaksiden med organisering og rapportering.