Knut har en Master of Arts in International Affairs fra George Washington University (1996) og er utdannet handelsøkonom fra BI (1992). Knut har arbeidet i A-2 siden 2014. Tidligere har Knut atten års konsulenterfaring fra Deloitte, ProsessPartner og Accenture.

Knut har lang og bred erfaring med prosjektledelse i grensesnittet mellom forretning og IT fra komplekse organisasjoner i offentlig og privat sektor blant annet innen telecom, bank og forsikring. Hans kompetanseområder er prosjektledelse, prosjekt- og porteføljestyring, anskaffelse, systemimplementering og prosessutvikling.