Knut Leo London

Knut Leo er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (2020). Han har Mastergrad i strategi, med fordypning i prosjektledelse og fintech.

Knut Leo startet i A-2 i 2022, og har tidligere jobbet som prosjektleder i Optin Bank ASA. Herfra har han blant annet erfaring med oppsett og implementering av nytt kjernebanksystem, samt lansering av- og prosessutvikling rundt en moderne betalingsløsning. I tillegg til å lede den operasjonelle gruppen i banken, var han en del av både den finansielle- og kommersielle avdelingen. Samtidig jobbet han tett opp mot systemleverandører og partnere.