Vegard er utdannet sivilingeniør (1998) innen teleteknikk fra NTNU og RWTH i Tyskland, Master of Technology Management (2001) fra UNSW i Sydney, Australia og PhD (2006) innen trådløs kommunikasjon fra NTNU.

Han har over 15 års IKT-erfaring som prosjektleder, teknisk ressurs og innkjøper fra Forsvaret, Telenor, EVRY og Sikri. Vegard har ledet IKT-prosjekter relatert til anskaffelser, migrering til cloud, integrasjoner, testing og kunstig intelligens.