Joakim er en erfaren prosjektleder og har ledet anskaffelser, utredninger og utviklingsprosjekter. Han har bred erfaring med digitalisering, informasjonssikkerhet, prosessutvikling samt endringsledelse. Han har bransjeerfaring fra finans, spesialisthelsetjenesten og offentlig forvaltning.

Joakim er utdannet Sosialantropolog og har god forståelse for kultur, sosial organisasjon og de menneskelige sidene ved digitalisering. Han har også erfaring med anvendelse av statistiske modeller og beregninger.