Jan Erik er utdannet statsviter (1993) og har i tillegg en Master of Management Program innenfor operasjonell revisjon og kvalitetssikring fra BI (1996). Jan Erik begynte i A-2 i 2014, og før han begynte i A-2 arbeidet han i Accenture, KPMG, ErgoGroup, Deloitte og Universitetet i Oslo.

Jan Erik har mange år med ledererfaring innen strategisk og operativ rådgivning, program- og prosjektledelse og kvalitetssikring. Hans kompetanseområder er strategisk og operativ rådgivning, behovsanalyse og kravspesifisering innen IT, konsekvensvurdering, kvalitetssikring, IT-utvikling, forvaltning og drift, anskaffelse, smidig utviklingsmetodikk, prosessanalyse og forbedring, forretningsutvikling og endringsprosesser, samt økonomi- og virksomhetsstyring.