Velkommen til vår temaside

Her er en samling av forskjellige temaer og blogginnlegg vi har publisert.

Dette kjennetegner fremtidens arbeidsplass
Helse- og omsorgstjenesten digitaliseres på smidig måte
Lavkodeløsninger betyr ikke at IT-kompetanse er overflødig
Digitalisering av helsesektoren
Digitalisering av helse- og omsorgssektoren
Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Når bør du vurdere Low-Code/No-Code?
Kvalitetssikring hjelper oss å unngå de hvite elefantene – og hjelper de grå på veien
Hva er 5G og hvorfor er det relevant for bedrifter og andre virksomheter?
Oppnå bedre tilbud ved anskaffelser gjennom gode forhandlinger
Bedre bruk av helsedata
Informasjonssikkerhet i en sårbar verden
Hybride møter gir hodebry, men er kommet for å bli
Endringskonferansen tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse
Hva oppnår vi med å jobbe i tverrfaglige team?
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Hvordan sikre at du oppnår de gevinstene som er forespeilet ved å flytte ut i skyen?
Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?
Porteføljestyring
Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?
Derfor påvirker pandemien endringstakten i samfunnet
iStock Melpomenem
Er utredningsinstruksen unødvendig og gammeldags?
shutterstock Willyam Bradberry
Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Digital virksomhetsstrategi
Digital virksomhetsstrategi - virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet
Derfor er ansiktsgjenkjenning en trussel for personvernet
Arkitektur
Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?
Endringsledelse
Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?
Deichman tar et nytt og stort skritt inn i Oslobibliotekenes nye virkelighet
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering handler om fundamentale endringer
Bank
Fremtidens bankvirksomhet
Sikkerhet
Sikkerhet og sårbarhet i en digital verden
Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker
Handel
Fremtidens handelsnæring
IT-sourcing
IT-sourcing – alt eller ingenting?
Digital sendrektighet
Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?
Kommune
Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?
PSD2