Digitalisering av helse- og omsorgssektoren

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren er utfordrende. Sektoren er fragmentert, og det er mange behov som må prioriteres opp mot hverandre. Forståelse av sammenhengen mellom utvikling av helsetjenesten og utvikling av IT-løsningene er i stor grad mangelfull. Finansiering av store, langsiktige investeringer er derfor krevende.

En særskilt utfordring ved digitalisering, som ikke bare gjelder helsesektoren, er å finne riktig balanse mellom hensynet til informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet, dvs. balansere kostnader, gevinster og risiko.

Er «én innbygger-én journal» mulig med dagens krav til informasjonssikkerhet?

Et aktuelt spørsmål i disse tider er om vi i Norge kan få etablert «én innbygger-én journal», slik Nasjonal e-helsestrategi legger opp til, samtidig som informasjonssikkerheten ivaretas. Det er lett å få inntrykk av at ett skritt frem etterfølges av to skritt tilbake. Når hvert skritt koster milliarder, kan det brennes av anselige summer uten å komme nærme målet.

Det er åpenbart en risiko forbundet med å tilrettelegge for visning av en pasients fulle historikk. I feil hender kan slik informasjon skade både pasienten selv og helsevesenets anseelse.

Med økende utbredelse av cyber-terror vil et nasjonalt journalsystem også utgjøre et potensielt mål for dem som ønsker å destabilisere et samfunn.

Samtidig blir det mer og mer uforståelig for folk flest at deres egen helseinformasjon skal være så godt som umulig å få oversikt over, både for en selv og helsepersonell som trenger den i forbindelse med behandling.

Hva skal til for å lykkes?

Veien til samlet og sikret helseinformasjon synes i dag å være både uoversiktlig og kronglete. Dersom vi skal realisere e-helsestrategien, kreves både sterk sentral styring og målrettede investeringer.

A-2 har lang erfaring som rådgiver innen dette vanskelige feltet. Vi har bidratt i alt fra strategiske vurderinger, planlegging, prosjektgjennomføring og systemforvaltning og vi har en bred kompetanse og dyp forståelse som kunder i helse- og omsorgssektoren daglig drar nytte av.

 

Ta gjerne kontakt for å få vite mer om A-2 sitt tjenestetilbud til helsesektoren:


Tor Lahlum
Tlf.: 909 86 467
E-mail: tla@a-2.no