Digital virksomhetsstrategi

En virksomhets digitale strategi skal si noe om hva, hvorfor og hvordan den digitale transformasjonen skal finne sted. Strategien skal inneholde virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet og hvilke tiltak og oppgaver virksomheten må ta tak i for å virkeliggjøre sine strategiske ambisjoner.

Hva skal en digital virksomhetsstrategi dekke?

Den digitale utviklingen vil påvirke strategisk retning for svært mange virksomheter. Problemstillingen stadig flere står overfor er å identifisere hvordan, hvor mye og når den enkelte virksomhet vil berøres av dette, og hvilken strategi de må utforme for å møte utfordringene og utnytte mulighetene.

  • Hvordan kan man bygge mer digitalt innhold i produkter og tjenester?
  • Hvordan kan et fremtidig digitalt økosystem se ut?
  • Hvilke partnere og digitale plattformer blir en del av tjenesteproduksjonen?
  • Hvordan berøres organisasjonen og IT-avdelingen av en slik digital transformasjon?

Trenger du bistand med digital virksomhetsstrategi eller har du spørsmål angående våre tjenester? Ta kontakt med våre markedsansvarlige: Marked

Kompetanseoverføring

I A-2 er vi opptatt av intern utvikling og kompetanseoverføring slik at våre ansatte får nytte av hverandres kunnskap. Vi satser på de ansatte og bygger kompetanse gjennom prosjektarbeid, opplæring, kurs og sertifisering. Vi kjører derfor jevnlige interne kurs for våre ansatte. Blant annet:

  • Digital virksomhetsstrategi
  • Endringsledelse
  • Prosjektlederskolen
  • Forhandlingsledelse

Kurs i digital virksomhetsstrategi

Kompetanseoverføring, A-2 ansatte på kurs i Digital virksomhetsstrategi

Vi kjører jevnlig vårt interne kurs Digital Virksomhetsstrategi. 44 av våre ansatte har nå tatt kurset etablert av en faggruppe ledet av Seniorrådgiver Henning Denstad.

Seniorrådgiver Henning Denstad

Henning Denstad er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom med en rekke tilleggskurs innen strategi- og teknologiutvikling, kvalitetssikring, generell ledelse, forhandlingsteknikk, prosjektledelse, endringsledelse, teamutvikling og personlig utvikling.

Før Henning begynte i A-2 i 2011 arbeidet han som Senior Vice President IT i Leif Höegh & CO, og har vært nordisk Chief Information Officer for Siemens. Han har skrevet to bøker om strategisk bruk av IT, og har kvalitetssikret en rekke store, offentlige IT-satsninger.

Vil du jobbe med spennende digitaliseringsprosjekter?

Vi befinner oss midt i den digitale tidsalderen, hvor omstilling og digitalisering er blitt en del av hverdagen. A-2 har konsulenter som har ledet og jobbet på noen av de største og mest spennende digitaliseringsprosjektene i Norge. Bli en av oss, og du får muligheten til å bli med på denne reisen.

Les mer om jobb ledige stillinger i A-2 her: Jobb i A-2