Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?

Mange virksomheter opplever at omgivelsene endrer seg i et tempo som langt overgår egen endringsevne. Strategiske muligheter forspilles, analyser blir for sent ferdige og IT-prosjekter leverer foreldet teknologi. IT miljøene svarer med smidig utvikling, bruker­miljøene omfavner tjenestedesign og lederne går for «disruptive technologies». Noen mener avbyråkratisering er løsningen, mens andre håper pensjonsalderen kommer før ting blir for ille.

Hvordan bør man møte de dramatiske endringene i omgivelsene?

Først er det viktig å forstå at en god dose erfaring aldri er en ulempe. Uansett teknologisk nyvinning, så vil den menneskelige faktor ha stor betydning, og den endrer seg ikke over natten.

Dette gjelder særlig i mellom­menneskelig relasjon. En organisasjon består jo nettopp av dette, og alle vet at organisasjonsendringer lett tar mye tid og energi. Digital hurtighet krever en organisasjon som kan endre seg. Det som preger endringsvillige organisasjoner er gjerne tydelige mål, enkle strukturer og gjensidig tillit. Dersom man er i en organisasjon der denne beskrivelsen ikke stemmer, så må man for hver ny problemstilling jobbe systematisk med strukturering, involvering, prioritering og delegering samt etablere beslutningsprosesser som kan kompensere for eventuelle organisatoriske svakheter.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

A-2 har lang erfaring med å hjelpe komplekse virksomheter med å takle endringer i omgivelsene, og vi har særlig kompetanse på de muligheter og trusler digitalisering medfører.

Vi hører gjerne fra deg dersom du føler at du er rammet av «digital sendrektighet». Kontakt gjerne en av våre markedsansvarlige som du finner her.

Les mer om endringsledelse eller våre tjenester relatert til digitalisering: Rådgivning