Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?

Endringer i form av digitalisering, ny teknologi, nye rammebetingelser eller endret konkurransesituasjon skjer stadig fortere, enten de har sitt utgangspunkt i forhold hos kunder, leverandører, konkurrenter eller egne initiativ.

Du har valget mellom å la deg styre av de endringene som skjer, eller ta proaktive grep for å ligge i forkant av utviklingen.

En vellykket endringsprosess krever styring og struktur

For å lykkes trenger du en aktiv og bevisst endringsprosess, og for å kunne styre endringsprosessen må du ha kontroll på følgende:

  • Hva består endringen i, og hvem blir berørt?
  • Hvor moden er organisasjonen for å gjennomføre endringer?
  • Har vi tilstrekkelig med ressurser for å bli ferdige i tide?
  • Ønsker vi virkelig å gjennomføre denne endringen?

Uten tilstrekkelig engasjement, forankring og ressurser på rett nivå i organisasjonen, er det ikke mulig å gjennomføre en vellykket endringsprosess. Hele prosessen må planlegges, styres og følges opp på linje med andre initiativ og prosjekter.

Alle endringsprosesser er forskjellige, og planlegging, styring og virkemidler må tilpasses størrelse, omfang og tidligere erfaringer.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

Konsulentene i A-2 har lang erfaring med endringer i forskjellige typer organisasjoner og bringer med seg en rikholdig verktøykasse som kan tilpasses din organisasjon.

A-2 tilbyr kurs i endringsledelse

A-2 Norge og Holte Academy tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden.

Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

Les mer om kurset her: Kurs i endringsledelse

Mer informasjon om våre rådgivningstjenester finner du her.