Fremtidens bankvirksomhet

Bankene har lenge vært i sterk omstilling fra manuelle rutiner basert på et stort filialnett, til dagens elektroniske tjenester som i hovedsak er basert på selvbetjening.

Rammebetingelser og konkurransebildet er i rask endring

Dette er imidlertid bare begynnelsen på en utvikling med nye utenlandske aktører som Google og Apple på betalingsformidling, nye aktører som Norwegian og Komplett på kredittkort og forbrukslån, og nye reguleringer fra myndighetene som åpner opp for større konkurranse.

Lengre fram ligger BlockChain teknologien som har potensiale for radikalt å forandre måten konto- og betalingssystemene i dag fungerer. Denne teknologien muliggjør også nye typer valuta som BitCoin.

Behovet for nye utviklingsprosjekter er stort

Mobilbank er for lengst kommet og blir stadig forbedret. Betalingssystemer på mobil som VIPPS og MobilePay er etablert. Etter hvert vil det sannsynligvis komme betydelige endringer i kjernesystemene for å møte endringene i bransjen.

A-2 har kompetanse og erfaring

A-2 har lang erfaring med styring av utviklingsprosesser for både mobil, front-end og tunge transaksjonssystemer innen bank og betalingsformidling. I tillegg har vi relevant erfaring innen endringsledelse, hvor vi også tilbyr bistand og kurs. Klikk her for å lese mer om  vårt kurs i endringsledelse.

Oversikt over A-2s tjenestetilbud finner du her: Tjenester

 

For mer informasjon kontakt:


Tore Magnussen
Tlf.: 920 32 104
E-mail: tma@a-2.no

Karl Egil Stubsjøen

Tlf.: 415 56 000
E-mail: kes@a-2.no