Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?

Kommuner står overfor en rekke endringer fremover, både hva gjelder størrelse og struktur, samt hvordan de skal levere tjenestene til innbyggerne på en effektiv og kvalitativ god måte.

Uansett hva den enkelte kommune velger å gjøre eller ikke gjøre, vil fremtiden se helt annerledes ut enn i dag.

 

Hva vil fremtiden bringe?

De fleste kommuner må svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan skal vi håndtere den raskt aldrende befolkningen og deres behov og krav til pleie-, helse- og omsorgstjenester?
  • Hvilke utfordringer vil økt urbanisering skape, særlig med hensyn til press på utbygging og flytting mellom kommuner?
  • Hvordan skal vi håndtere nye krav til tjenesteområder, med økt behov for spesialkompetanse, som vil kreve større fagmiljøer?
  • Vil teknologiutviklingen gjøre det mulig og rasjonelt å samle flere fagenheter i fellesfunksjoner, siden det fort blir kostbart å anskaffe parallelle teknologier i mange, små enheter?

Kommunene vil velge forskjellige løsninger

Det finnes ulike løsninger på disse utfordringene, men alle krever bevisst styring og ledelse. Den politiske ledelsen må ta stilling til om det er best å slå seg sammen med nabokommuner, om interkommunalt samarbeid er en bedre måte å løse utfordringene på, eller om det er mer effektivt å gjennomføre tiltak innenfor egen kommune.

Enten man velger den ene eller andre løsningen, er det viktig å sikre at alle tiltak peker i riktig retning, og i sum er mulige å gjennomføre. Det er også viktig at de betydelige endringene i organisering og arbeidsform knyttet til nye forventninger hos innbyggerne, blir håndtert slik at resultatet blir som ønsket, med minst mulig smertefulle overgangsperioder.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

A-2 har lang erfaring med prosjekt- og porteføljestyring, anvendelse av teknologi og endringsledelse innenfor offentlig sektor.

Klikk her for å lese om hvilke tjenester A-2 tilbyr.

 

Ta gjerne kontakt for å få vite mer om A-2 sitt tjenestetilbud til kommunal sektor:

Aud Schønning
Tlf.: 988 38 900
E-mail: asc@a-2.no