IT-sourcing – alt eller ingenting?

Sourcing av IT-tjenester har vært gjennom betydelige svingninger fra datasentralenes tid, da det meste var satt ut, til at det meste ble håndtert av egne IT-avdelinger med eget utstyr, og hvor det nå igjen er en trend å sette ut store deler av IT-tjenestene. Årsaken til denne trenden er gode kommunikasjonsløsninger, fremveksten av skytjenester og mulighet for å benytte billig og kompetent arbeidskraft i Asia og Øst-Europa. I tillegg gjør kompleksiteten i nye IT-løsninger det ofte nødvendig å benytte store internasjonale leverandører på utvikling og drift.

Insource eller outsource?

Samtidig er det nå flere som insourcer deler av IT-tjenestene etter å ha opplevd at outsourcingen ikke helt svarte til forventningene.

Disse problemstillingene handler om, som så mye annet, å finne den rette balansen:

  • Hvilke oppgaver egner seg for outsourcing, og hvilke bør du selv ha kontroll på?
  • Hvor sensitiv er den informasjonen som behandles eksternt, og er det tilstrekkelig trygghet for at personvern og informasjonssikkerhet blir ivaretatt?
  • Hvilken kompetanse er det viktig at virksomheten selv har kontroll på, og hvilken kompetanse kan settes ut eller leies inn etter behov?
  • Er det viktig at leverandørene har en geografisk og kulturell nærhet, eller er det pris, produktivitet og leveransekvalitet som teller?
  • Hvorledes skal virksomheten bygge opp en tilstrekkelig bestillerkompetanse for å kjøpe inn og følge opp det som skal anskaffes fra eksterne leverandører?

A-2 kan bistå med å finne den rette balansen

A-2 har fulgt disse trendene i mange år og har lang erfaring i å bistå med å finne den rette balansen i forhold til problemstillingene nevnt ovenfor.

Mer informasjon om våre tjenester innenfor rådgivning eller IT-anskaffelser.