Fremtidens handelsnæring

Handelsnæringen har alltid vært nødt til å omstille seg til skiftende forhold. De siste tiårene har det skjedd store strukturelle endringer med fremveksten av store og dominerende kjeder innenfor de fleste bransjer.

Mest tydelig har denne utviklingen vært innen dagligvare-handelen hvor det i dag kun er tre dominerende aktører, men også sport, elektro og en rekke andre bransjer er inne i en tilsvarende utvikling. Parallelt med dette har det vært en stor utvikling innenfor lager, distribusjon, butikksystemer og hele logistikk-kjeden som gir betydelige stordriftsfordeler. Det har også vært en stor utvikling på leverandørmarkedet, selv om dagligvarebransjen i stor grad fremdeles er knyttet til norske leverandører.

Kunden skaffer seg informasjon på forhånd

Kundene benytter i stadig større grad internett som den viktigste kanalen for å skaffe seg informasjon om et produkt, enten direkte gjennom søk, eller indirekte via påvirkning fra sosiale medier, og i noen grad tradisjonell reklame. Dette gir kunden større makt ved at informasjon om produkt, brukserfaringer og pris blir mye lettere tilgjengelig. Samtidig gir det handelen mulighet for målrettet reklame og informasjon basert på søkshistorikk og annen kundedata fra for eksempel lojalitetsprogrammer. Det vil også fremover gi mulighet til å formidle informasjon direkte til mobiltelefonen basert på stedsinformasjon eller informasjon om den enkelte vare i butikken.

Netthandel gir nye muligheter og utfordringer

Kundene har også begynt å handle mer på internett, fra en sped begynnelse på 1990 tallet, til en betydelig andel i en del bransjer i dag. Denne andelen vil stige, og den vil få en stadig viktigere rolle i stadig flere bransjer. Mange virksomheter tar konsekvensen av denne utviklingen og integrerer i stadig større grad sin internetthandel med de fysiske butikkene. Butikkene vil i stigende grad kunne bli utstillingslokaler og hentepunkt for varer, mens bestilling og leveranser skjer fra nettbutikken.

Netthandel gir også de store internasjonale aktørene enklere direkte tilgang til kunder i Norge og skaper således en ny konkurransesituasjon. Utviklingen med raskere og mer effektive logistikksystemer forsterker denne utviklingen. Aktører som amerikanske Amazon og tyske Zalando er allerede betydelige aktører i det norske markedet. På den annen side åpner dette også muligheter for norske bedrifter til å selge direkte til utlandet.

Evne til rask omstilling og tilpasning er nøkkelen til å lykkes

For å møte denne utviklingen er det nødvendig at handelsnæringen i Norge i enda større grad tilpasser seg og er oppdatert på teknologiske muligheter, slik at de raskt og effektivt kan endre både forretningsmodeller og fysiske lokaliteter.

A-2s medarbeidere har fulgt denne utviklingen gjennom mange år og har både erfaring og teknologisk kompetanse til å kunne bistå handelsnæringen i den fremtidige utviklingen.

 

Ta gjerne kontakt for å få vite mer om A-2 sitt tjenestetilbud til handelsnæringen:

Tore Magnussen
Tlf.: 920 32 104
E-mail: tma@a-2.no

Arne H. Ramstad
Tlf.: 928 97 835
E-mail: ahr@a-2.no