God endringsledelse er avgjørende når det gjelder som mest

Av: Christine Stray og Hanne Mari Førland, seniorrådgivere i A-2 Norge

Virusutbruddet og smitteverntiltakene som ble iverksatt i mars, førte norsk næringsliv inn i en dyp krise, og det ble på rekordtid etablert en kompensasjonsordning for virksomheter med tapt omsetning. På kun tre uker lagde Skatteetaten den digitale løsningen for ordningen i samarbeid med finansnæringen. Prosjekteier Odd Woxholt mente at krystallklare mål, delegert myndighet, tett samarbeid og agil arbeidsmetodikk var avgjørende for at de så raskt fikk opp en vellykket løsning.

Også i universitetssektoren fikk koronapandemien umiddelbare konsekvenser – men ikke bare negative. Professor Tale Skjølsvik fra OsloMet beskrev den 12. mars som et «brekkjern for digitalisering av undervisningssektoren». Fra én dag til en annen ble foreleserne digitale, men det er stor forskjellen på digitalisering og digital transformasjon. Det første digitale skrittet ble tatt ved å ha forelesninger på video, men transformasjonen kommer først når de digitale mulighetene er innlemmet i kulturen, organisasjonen, fagene, det pedagogiske opplegget og nye partnerskap.

HR-direktør i Tolletaten Hilde Simenstad Foto: Sissel Botten

For Tolletaten traff pandemien rett inn i en omfattende omorganiseringsprosess. Målet med omorganiseringen var å utnytte ressursene bedre, sikre likebehandling og gi økt faglig og teknologisk utviklingskraft i en etat med en tradisjon preget av manuelle operasjoner og tradisjonell tenking. Siden dette, ifølge HR-direktør Hilde Simenstad, mest av alt handler om mennesker, er god kommunikasjon, bred involvering og sterkt engasjement fra toppen helt essensielt. Med nedstengning og mangel på muligheter fysisk, måtte

planene for endringsarbeidet raskt legges om. Det har vært krevende, men har også gitt erfaring i nye måter å samarbeide på.

For Tolletaten traff pandemien rett inn i en omfattende omorganiseringsprosess. Målet med omorganiseringen var å utnytte ressursene bedre, sikre likebehandling og gi økt faglig og teknologisk utviklingskraft i en etat med en tradisjon preget av manuelle operasjoner og tradisjonell tenking. Siden dette, ifølge HR-direktør Hilde Simenstad, mest av alt handler om mennesker, er god kommunikasjon, bred involvering og sterkt engasjement fra toppen helt essensielt. Med nedstengning og mangel på muligheter fysisk, måtte planene for endringsarbeidet raskt legges om. Det har vært krevende, men har også gitt erfaring i nye måter å samarbeide på.

HR-direktør i Tolletaten Hilde Simenstad Foto: Sissel Botten

Viktig med økt fokus på trygghet i arbeidsmiljøet

Selv om endring omtales som den nye normalen, er det krevende å få det til i praksis, tematiserte rådgiver Irmelin Berg fra Netlife Design. Som leder må du appellere til de positive følelsene. Folk blir ikke revet med av mål om 20 % økning i egenkapital! Uten å være bevisste på det, snakker ledere ofte slik at negative følelser oppstår. De kan for eksempel si: «Vi kan ikke lenger fortsette med …» og «Heretter så skal vi …». Berg understreket videre hvor viktig det er å skape psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet.

Spennende program

På programmet stod også spennende og lærerike innlegg fra Karina Birkeland, divisjonsdirektør for kompetanse og kultur i DnB, Mette Krogsrud, leder for HR, kommunikasjon og Public Policies i Schibsted, og Jan H. Strøm, daglig leder i WeMe Facilitators.

Årets Endringskonferanse rammet inn et spekter av innfallsvinkler til hvordan endring kan håndteres. Innleggene illustrerte at en krise forsterker behovet for god endringsledelse som akutt må tilpasses den oppståtte situasjonen.

Ses vi på Endringskonferansen 2021?

Endringskonferansen

Endringskonferansen arrangeres årlig av ACMP Norge. Årets konferanse var den 7. i rekken. 

Konferansen ble gjennomført 15. oktober med både fysiske og digitale deltagere på ærverdige Nobels Fredssenter i Oslo. Den bød på en variert meny med interessante innlegg av dyktige foredragsholdere fra både offentlig og privat sektor.

Ønsker du mer faglig påfyll og inspirasjon rundt endringsledelse, sjekk ut ACMP nettverket.

Bistand fra A-2

Ønsker du å diskutere bistand til aktuelle problemstillinger i egen organisasjon, ta gjerne kontakt med oss i A-2.

Christine er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har BI Executive masterprogram innen Human Resource Management og Consulting. 

Christine har mer enn 20 års erfaring innenfor endringsledelse, organisasjons- og lederutvikling og HR. Hun har tidligere jobbet som konsulent i Accenture og i egen virksomhet med oppdrag innenfor privat og offentlig sektor. Hun har jobbet med HR og HR ledelse i EVRY og i Advokatfirmaet Haavind.

Hanne Mari er utdannet samfunnsviter, med master i samfunnsgeografi, fra Universitetet i Trondheim.  Tidligere har hun jobbet som utviklingssjef i Bydel Grorud i Oslo kommune, i Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet og Statskonsult, samt som selvstendig konsulent.

Hanne Mari har mer enn 20 års erfaring fra strategisk utviklings- og endringsarbeid i offentlig sektor, både på statlig og kommunalt nivå.