Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?

I dagens virksomheter er utvikling av virksomheten som regel like viktig som en stabil drift. Uten utvikling dør de fleste virksomhetene i løpet av relativt kort tid. Det må derfor være en balanse mellom ressurser brukt på drift, og ressursinnsats til utvikling av virksomheten.

Porteføljestyring handler om prioritering

Porteføljestyring handler om å fordele knappe ressurser på en best mulig måte for at virksomhetens mål skal kunne nås. Dette innebærer en bevisst prioritering av hvilke prosjekter som skal settes i gang, men også at prosjekter og program som viser seg ikke å ha livets rett, må redefineres eller stoppes.

På samme måte som at misforståtte rapporteringskrav kan ta kvelertak på en linjeorganisasjon, kan en tung og unødig formalistisk porteføljestyring drepe størstedelen av initiativ og kreativitet i en organisasjon.

Porteføljestyring må være en integrert del av virksomhetens styringsprosesser og må tilpasses behov, størrelse og modenhet i virksomheten. Innføring av porteføljestyring kan skje gradvis. Dersom porteføljestyring er ukjent for organisasjonen, bør man skaffe seg erfaring med utvalgte program/prosjekt før man eventuelt går videre. De største og viktigste prosjektene bør raskt omfattes av porteføljestyringen, siden disse prosjektene kan påvirke virksomheten i stor grad.

A-2 har lang erfaring med innføring av porteføljestyring

A-2 har erfaring med innføring av porteføljestyring i mange ulike organisasjoner av forskjellige størrelser.

Les mer om våre tjenester innenfor Rådgivning.