ENDAGS KURS I ENDRINGSLEDELSE

Vil du bli kjent med ACMP rammeverket - en helhetlig tilnærming til endringsledelse?

Dette kurset er for deg som allerede kjenner Prosci verktøyene, og som ønsker å lære mer om ACMP rammeverket.

Kurset gjennomføres på Teams Kl. 09.00 – 15.00.
Kurset  inneholder både relevant teori, noen praktiske eksempler og gruppediskusjoner.
Pris 6 000 Nok.

Alle er enige om at endring er den nye normalen, men hva betyr det og hva trengs for å lykkes? Les mer under.

Endringsledelse er et mye omtalt tema

Vi tror at en bevisst, helhetlig tilnærming og praktiske verktøy er viktige for å oppnå ønskede resultater og bygge endringskapasitet i en virksomhet.

Flere standarder, større forståelse

ACMP og Prosci spiller sammen og kompletterer hverandre. De har begge røtter i internasjonalt anerkjente fagmiljøer for endringsledelse, korresponderer godt med Prosjektveiviseren og kan benyttes ved smidige/agile arbeidsformer. 

Dette kurset vil gi deg en introduksjon til ACMP rammeverket samt forståelse for hvordan Prosci og ACMP kompletterer hverandre og hvordan de kan brukes kombinert i en endringsprosess.

Forståelsen for ACMP rammeverket gir også et godt grunnlag for dem som allerede har gjennomført et 3 dagers kurs hos Prosci til å kunne oppnå den internasjonalt anerkjente sertifiseringen CCMP.

Med erfarne instruktører, mange konkrete eksempler og en mulighet til å dele erfaringer med de andre kursdeltakerne, gis de beste forutsetninger for en engasjerende og lærerik dag!

Eget kurs i endringsledelse

Vi tilbyr også virksomhetstilpassede kurs. Ta kontakt med oss for å se på mulighetene.

ENDAGS KURS I ENDRINGSLEDELSE​

Vil du bli kjent med ACMP rammeverket - en helhetlig tilnærming til endringsledelse?​

Dette kurset er for deg som allerede kjenner Prosci verktøyene, og som ønsker å lære mer om ACMP rammeverket.

Neste kurs: 23. september 2021

Kurset gjennomføres på Teams Kl. 09.00 – 15.00.
Kurset  inneholder både relevant teori, noen praktiske eksempler og gruppediskusjoner.
Pris 6 000 Nok.

Alle er enige om at endring er den nye normalen, men hva betyr det og hva trengs for å lykkes?

Endringsledelse er et mye omtalt tema. Vi tror at en bevisst, helhetlig tilnærming og praktiske verktøy er viktige for å oppnå ønskede resultater og bygge endringskapasitet i en virksomhet.

Flere standarder, større forståelse

ACMP og Prosci spiller sammen og kompletterer hverandre. De har begge røtter i internasjonalt anerkjente fagmiljøer for endringsledelse, korresponderer godt med Prosjektveiviseren og kan benyttes ved smidige/agile arbeidsformer. 

Dette kurset vil gi deg en introduksjon til ACMP rammeverket samt forståelse for hvordan Prosci og ACMP kompletterer hverandre og hvordan de kan brukes kombinert i en endringsprosess.

Forståelsen for ACMP rammeverket gir også et godt grunnlag for dem som allerede har gjennomført et 3 dagers kurs hos Prosci til å kunne oppnå den internasjonalt anerkjente sertifiseringen CCMP.

Med erfarne instruktører, mange konkrete eksempler og en mulighet til å dele erfaringer med de andre kursdeltakerne, gis de beste forutsetninger for en engasjerende og lærerik dag!

Eget kurs i endringsledelse

Vi tilbyr også virksomhetstilpassede kurs. Ta kontakt med oss for å se på mulighetene.