A-2 bidrar til å utvikle vår felles helsetjeneste til det beste for alle

Helse- og omsorgssektoren er ett av de viktigste markedsområdene for A-2. Vi har lange og stolte tradisjoner innen området og har i hele A-2s historie bidratt, i smått og stort, for å utvikle vår felles helsetjeneste til det beste for oss alle.

A-2 har bistått helseregioner, helseforetak og kommuner med strategier for anvendelse, anskaffelse og innføring av informasjonsteknologi. Vår førstehåndskunnskap om løsningsbehov og leverandørmarked i helsesektoren, gjør A-2 i stand til å gjennomføre de analyser og utredninger som et norsk offentlig helsevesen trenger for å gjøre de riktige valgene og de riktige tiltakene for å implementere løsningene.

Våre bidrag til å løse utfordringene i helsesektoren med økt digitalisering og samhandling har blitt satt pris på og lagt merke til. Vi har, sammen med gode partnere, rammeavtale med kommuner, alle helseforetak som er del av spesialisthelsetjenesten og helseforvaltningen.

Dette gir deg som arbeider innen helse- og omsorgssektoren tilgang til et bredt spekter av IKT-ekspertise for å bidra til økt digitalisering og samhandling.

Som ansatt i A-2, eller i et av selskapene i vårt unike leverandørnettverk, er du del av et miljø som hver dag leverer på samfunnsoppdraget for å utvikle vår felles helsetjeneste. Se alle rammeavtalene innen helsesektoren her.

Helse- og omsorgssektoren er ett av de viktigste markedsområdene for A-2 og vi har i hele vår historie bidratt, i smått og stort, til å utvikle vår felles helsetjeneste til det beste for oss alle.

Våre bidrag er bl. a. knyttet til bedre bruk av eksisterende data, forbedret styring, anskaffelse og innføring av nye systemer, samt utvikling av innovative, nye teknologier.

Les mer om hvordan vi har bidratt til økt digitalisering og samhandling innen helse- og omsorgstjenesten.

A-2 leder i et leverandørnettverk av rundt 40 rådgivningsselskaper, med til sammen ca. 3 500 konsulenter, som utgjør en viktig strategisk rådgiver for digitalisering av helsesektoren og i øvrige markedsområder. Leverandørnettverket supplerer A-2 både med kapasitet og spisskompetanse. Les mer her. 

Hver dag bistår våre rådgivere ansatt i A-2 eller i et av selskapene i leverandørnettverket, med å utvikle vår felles helsetjeneste til det beste for oss alle. Les mer om noen av våre nyeste oppdrag.

Har du lyst til å jobbe med helse i A-2. Les mer om Jobb i A-2 eller søk vår stilling som erfaren konsulent – helse.