Rammeavtale med

Arbeids- og velferdsetaten

Vi er stolte over å ha vunnet Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

NAV betjener om lag 2,8 millioner av befolkningen som brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester

I november 2019 inngikk A-2 Norge en rammeavtale med NAV med varighet på 2 år med opsjon på ytterligere 2 år til. 

Områdene A-2 Norge skal bistå NAV på er:

Rådgivning, prosessledelse og prosesstøtte knyttet til:

Strategiutvikling og -rådgivning

Forretnings- og tjenesteutvikling

Produktinnovasjon

Virksomhetsutvikling ogkontinuerlig forbedring (herunder metoder og verktøy)

Omstillings- og endringsprosesser

Organisasjonskultur og mangfold analyse/utredning og evaluering av organisasjon

Effektivisering og serviceutvikling

Organisasjonsdesign, arbeidsprosesser, roller og ansvar

Metoder og verktøy innen strategisk kompetansearbeid, -utvikling, -styring og – kartlegging

Strategisk bemanningsstyring, herunder bruk av og samspill mellom virkemidlene rekruttering, utvikling, omstilling og avvikling.

Organisasjons- og personellanalyser, herunder uthenting og sammenstilling av data, analyser og beslutningsgrunnlag.

Agile metoder som for eksempel design sprint, hypotesedrevet utvikling, verdimålinger, teamutvikling mm

Teknisk rådgivning på teknologiske trender, hvordan teknologi vil fornye NAV med teknologier som kunstig intelligens, automatisering og datadrevet beslutningsstøtte.

Bistand relatert til avtaleforvaltning, offentlige anskaffelser og teknologi

Bistand til gjennomføring av prosjekter

Bistand til prosjektledere, teamledere på områder som f.eks.
– planlegging og oppfølging
– kartlegging
– kvalitetssikring
– estimering
– risikohåndtering
– gevinstplaner

Virksomhetsarkitektur

Forretningsarkitektur og innovasjon

Løsningsarkitektur

Informasjonsarkitektur, dataarkitektur, datamodellering

Applikasjonsarkitektur

Integrasjonsarkitektur og elektronisk samhandling

Teknisk infrastruktur og driftsarkitektur

Sikkerhetsarkitektur og sikkerhet i skytjenester

Arkitektur for SaaS, PaaS og IaaS

Kvalitetskrav inkludert skalerbarhet og ytelse

Arkitekturverktøy (kompetanse på verktøy og erfaring med bruk)

  • Personvernkonsekvensvurderinger og databehandleravtaler

Takk for tillitten

A-2 har mye erfaring på de aktuelle områdene og ser frem til å kunne bistå NAV. Det er spesielt hyggelig å få fornyet tillit hos NAV som var en av våre første kunder, og hvor vi har hatt et kontinuerlig og godt kundeforhold siden vår oppstart i 2004.

Avtaleeier hos NAV

Marianne Fålund, Økonomi- og styringsdirektør.

Foto: NAV

Kontakt hos A-2

Yngve Holte Olsen, Partner i A-2 Norge

Markedsansvarlig Offentlig
Foto: A-2
Facebooklinkedininstagrammail