Merkelapp: IT-revisjon

Elkjøp har inngått rammeavtale med A-2 Norge for kjøp av konsulenttjenester. Gjennom denne rammeavtalen ønsker Elkjøp å sikre seg tilgang til kvalifiserte konsulenter og tjenester på en tids- og ressursbesparende måte for en kommende 3-års periode. Elkjøp arbeider med en rekke oppgaver innenfor IT-området. Det foregår stadig utvikling av sentrale IT-systemer og -applikasjoner, oppgraderinger og […]