Vellykket digitalisering forutsetter god endringsledelse

Webinar tirsdag 26. mai

Digitalisering gir muligheter, men også krevende prosesser for å få folk med på endringene som må til.

Endringsledelse er en kritisk kompetanse for å lykkes med digital transformasjon på linje med IT, prosjektledelse og områdespesifikk fagkompetanse. Den siste tiden har skapt mye endring og læring som det blir viktig å bygge på når vi er tilbake i en ny normalsituasjon. Da vil en god forståelse for aktiv og strukturert endringsledelse være viktig.

I dette webinaret vil vi dele vår erfaring med å tilpasse endringsledelse til ulike behov og digitaliseringsprosesser. Vi vil gå gjennom konkrete kunde-case og dele anerkjent teori og praktiske læringspunkter.

Det er et begrenset antall plasser. Meld deg på i dag for å sikre deg plass.