Stig har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Bergen (1994) og master i Serviceledelse fra Universitetet i Stavanger (2013). Han begynte i A-2 i 2016 og arbeidet før det i Frelsesarmeen, Normisjon, GE Money Bank, Emisoft, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Nordreisa videregående skole.

Stig har bred erfaring som prosjektleder fra både private og offentlige organisasjoner der arbeidet har omfattet IT Service Management, businessanalyse, systemanalyser og systemutvikling. Stigs kompetanseområder er prosjektledelse, virksomhetsarkitektur datavarehus / business intelligence, og rådgivning.