Operativ rådgivning og lang erfaring

A-2 Norge er et rådgivningsselskap etablert i 2003. Vi er 55 konsulenter som har 3 til 30 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Vår erfaring dekker planlegging av digitaliseringstiltak, omstillinger samt bistand til gjennomføring av store, komplekse digitaliseringsprosjekter. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene.

Våre konsulenter har operativ erfaring fra en lang rekke komplekse prosjekter, og vet både å identifisere, redusere og håndtere slik risiko.

Velger du A-2 får du tilgang til denne operative erfaringen og kompetansen. 

Kontakt oss

Admin. økonomi

Désirée S. Hafseng

Markedsføring

Desireé Høier