A-2 bistår Deichmanske bibliotek med ny organisasjonsmodell

Nye Deichmanske bibliotek, Oslo kommunes hovedbibliotek, vil om noen få år fremstå i nytt bygg mellom hotell Opera og Operaen.

Bruksmønstrene har endret seg vesentlig de siste årene. Dette omtales bl.a. som «et paradigmeskifte for bibliotektjenester».

Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

Kundens mål

I tråd med de nye behovene og ønskene er Deichman i gang med omstilling og videreutvikling av sine tjenester. Biblioteket er i utvikling fra å være en tradisjonell utlånsvirksomhet til å bli et kulturelt samlingspunkt i hovedstaden. Mulighetene er ekstra gode når det nå bygges en ny spesialtilpasset bygning som skal gi rom for bibliotektjenestene «i de neste hundre år». Det nye biblioteket vil romme både kinosal, restaurant, bar, lounge med magasiner i tillegg til bøker, lesesal og arbeidsrom.

Vår rolle

A-2 bistår med analyse av dagens organisasjon og tjenester. Basert på denne analysen skal vi sammen med Biblioteket utarbeide ny organisasjonsmodell for det nye hovedbiblioteket med beskrivelse av tjenester og arbeidsprosesser. A-2 har også tidligere bistått Kulturetaten i Oslo med rådgivning til endring i organisering av stab og støttefunksjoner.

Prosjektdetaljer