Rådgivning – prosessmodellering

Vectura

Vectura er Norges ledende logistikkvirksomhet innenfor vin, brennevin og andre alkoholholdige drikkevarer.

Oppdrag

A-2 har bistått Avdeling for Forretningsutvikling i utviklingen av en overordnet beskrivelse av arbeidsflyt og ansvarsfordeling som bedre understøtter virksomhetens nye varehåndterings- og distribusjonsløsninger.

A-2 leverte en komplett prosessmodell for virksomhetens kjerne- og støtteprosesser. Dette gir Vectura et godt verktøy for å sikre gode og effektive arbeidsprosesser, tydelige rolle- og ansvarsgrenser, og til å avklare hvilke områder som har behov for systemstøtte og bedre dokumentasjon.

Vectura vil benytte prosjektresultatet i videreutviklingen av effektive virksomhetsprosesser og til å analysere virksomhetens inntekts- og kostnadsdrivere.

Prosjektdetaljer