Bedre bruk av helsedata

Bedre bruk av helsedata er nøkkelen til å forbedre helsetjenestene. Arbeidet med å utvikle og implementere Sentral forskrivningsmodul (SFM) viser hvordan strukturert håndtering av legemiddelopplysninger kan gi helsepersonell bedre verktøy for pasientbehandling. SFM integreres i elektroniske pasientjournaler og tilbyr funksjonalitet for forskrivning og håndtering av legemidler, inkludert elektronisk multidose. Dette gir en mer effektiv og nøyaktig oppfølging av pasientenes legemiddelbruk, og reduserer risikoen for feil. Ved å utnytte helsedata på en intelligent måte, kan vi oppnå betydelige forbedringer i helsetjenestene.

Prosjektdetaljer