Helsedata og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er en kritisk komponent i håndteringen av helsedata. Bistanden til utvikling og implementering av tilgangsstyring og sikkerhet i nasjonale og regionale prosjekter viser viktigheten av en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. Dette inkluderer utvikling av styringssystemer for identitets- og tilgangsstyring (IAM), som sikrer at sensitiv pasientinformasjon kun er tilgjengelig for autoriserte brukere. Ved å fokusere på sikkerhet og personvern, kan helsesektoren beskytte pasientenes rettigheter samtidig som de utnytter helsedata til å forbedre helsetjenestene.

Prosjektdetaljer