Digital modenhetsanalyse

Lånekassen

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

Lånekassen gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet, og administrerer tilbakebetaling av studielån.

Kundens mål

Lånekassen ligger langt fremme i å bruke teknologi for å løse sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er Lånekassen i en fase der flere av lokasjonene flytter til nye moderne og åpne kontorløsninger, hvor samhandling og gode arbeidsformer er viktig. Lånekassen ser for seg å kunne jobbe på mer fleksible måter i nye lokaler.

Lånekassen skal også ta i bruk skyløsning for saksbehandlingssystemet i løpet av 2020. For å ytterligere ruste seg for digital transformasjon og lykkes med de forskjellige endringene i lokaler, verktøy og arbeidsprosesser, satses det på kompetanseutvikling.

I den nye strategien fra september 2019 fremheves styrking av den digitale kompetansen i hele organisasjonen.

Vår rolle

A-2 bistår Lånekassen i oppdraget som omfatter en digital modenhetsanalyse samt utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak for ledere og medarbeidere.

 

Prosjektdetaljer