Digitalt kompetanseprogram

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972.

Direktoratet ligger under Olje- og energidepartementet. De har en fleksibel kompetanseorganisasjon uten faste seksjoner eller avdelinger. Organisasjonen er bygget opp av rundt 80 autonome lag med egne mandater. Lagene er delegert myndighet for produkt, prosess og kvalitet på hvert sitt område.

Kundens mål

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I dette arbeidet tas det hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Vår rolle

Oljedirektoratet arbeider med et omfattende digitaliseringsprogram som vil påvirke hele organisasjonen. For å etablere en felles forståelse og plattform for den kompetanse som blir viktig i fremtiden, støtter A-2 i samarbeid med Specifique dem med et «Digitalt kompetanseprogram». Det omfatter tiltak for alle medarbeidere og bygger på involverende pedagogikk, relevans, engasjement og bruk av interne instruktører.

Prosjektdetaljer