Kommunesammenslåing

,

Drammen kommune

1. januar 2020 gikk Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny kommune, som heter Drammen. Kommunen er Norges syvende største kommune.

Kundens mål

Drammen kommune ønsker å skape sammenhengende digitale tjenester og robuste IKT-løsninger som effektivt støtter de forretningsmessige krav til tjenestene som tilbys i kommunen.

I Drammen kommune er det ca. 250 ulike digitale systemer og infrastruktur-komponenter. Noen systemer har vært felles i de tre kommunene, noen har blitt videreført fra Drammen, noen fra Svelvik og noen fra Nedre Eiker.

Mandatet til IKT-prosjektet er å videreføre IKT-støtte for drift av den nye kommunen fra 1.1.2020, med harmonisering av systemer og utnyttelse av forbedringsmuligheter innenfor de rammer som settes av tidsfrist, budsjett og lovpålagte krav.

Vår rolle

A-2 har, sammen med våre samarbeidspartnere, Styrmand AS,  Commitment AS, og Holte Consulting, hatt ansvaret for å lede hovedprosjektet og tre delprosjekter for IKT i forbindelse med kommunesammenslutningen i Drammen.

Dette har omfattet bistand i å tilpasse og utvikle IKT-løsninger i den nye kommunen samt opplæring i, og kommunikasjon om, de nye løsningene.

Fra venstre: Trond Botheim fra Holte Consulting, Arne Nedregård fra Commitment, Sissel Botten fra A-2, Eric M. Haugen fra A-2 og Svein Olaf Bennæs fra Styrmand.

 

IKT-prosjektet har pågått siden høsten 2018 og er det største prosjektet i bygging av den nye kommunen. De digitale tjenestene til innbyggere og næringsliv bygger på, og støttes av, kommunens IKT-løsninger. IKT omfatter kommunenes digitale innbyggertjenester, arkivløsning, fagsystemer, fellesløsninger og IKT-infrastruktur.

Fokusområdene for IKT-prosjektet har vært å:

  • sikre gode tjenester til innbyggerne i Drammen kommune
  • IKT-systemene vi setter «på lufta» skal ha minst mulig feil
  • ansatte i Drammen kommune skal ha gode og stabile IKT-systemer
  • legge til rette for effektivisering og digitalisering

1. januar var en stor og viktig milepæl for IKT-prosjektet

Alle IKT-systemene fungerte slik de skulle. Det var en fornøyd ordfører og rådmann som fikk fersk status fra prosjektet første nyttårsdag. Systemene har nå vært i drift i snart 3 uker og det er ikke meldt om noen grunnleggende feil eller mangler.

Les mer på kommunens hjemmeside: Smertefri overgang til ny kommune

Prosjektdetaljer