Digitaliseringsrådgiver

,

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon, med nærmere 1 million medlemmer som er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, innen alle bransjer og yrker.

Kundens mål

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og blir stadig mer digitalisert. Nye generasjoner av arbeidstakere har blitt vant med en digital hverdag, og forventer også gode digitale løsninger som dekker ens behov. Den digitale utviklingen påvirker også LO og fagbevegelsen. For å møte fremtidens behov må LO følge med i samfunnsutviklingen, ha fokus på å etablere og levere gode digitale løsninger, og fremstå som en relevant og attraktiv hovedorganisasjon.

LO etablerte et Digitaliseringsprogram for å samle innsatsen og gjøre et digitalt løft i organisasjonen.

Vår rolle

A-2 sine konsulenter har hatt rollen som Digitaliseringsrådgiver i Digitaliseringsprogrammet og har bistått LO med:

  • Etablere en prosjektmetodikk til bruk i digitaliseringsprosjekter, og følge opp etterlevelse av metodikken
  • Bygge kompetanse på prosjektstyring og prosjektarbeid hos ansatte i LO.
  • Etablere prosesser for programmet og programledelsen, inklusive rutiner for kontinuerlig forbedring, personvern m.m
  • Være en støtte og rådgivere for prosjektledere i LO.
  • Fasilitere og utarbeide digitaliseringsstrategi
  • Operativ prosjektledelse

Resultat

Digitaliseringsprogrammet har blitt en etablert organisasjon i LO. Programmet er i gang med å levere digitale løsninger ved bruk av LOs prosjektmetodikk og som støtter målene i digitaliseringsstrategien. Prosjektledere i LO har fått utvidet sin verktøykasse med teknikker og verktøy som gjør de i bedre stand til å lede prosjekter.

Prosjektdetaljer