Omstilling, endringsledelse, organisasjonsdesign og lederstøtte

, ,

Deichman bibliotek

Deichman er Norges største og eldste folkebibliotek, grunnlagt i 1785. Deichman består av 23 bibliotek i hele Oslo. Deichman har som oppgave å bidra til et samfunn hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement — for fellesskapet og for eget liv.

Biblioteket har de siste årene utviklet sine tjenester, slik at hovedbiblioteket og lokalbibliotekene har blitt møteplasser der kommunens innbygger kan oppleve eller arrangere alt fra konserter og tegneseriefestivaler til språkkurs og politiske debatter.

Deichman yter også mer tradisjonelle bibliotektjenester og har en samling på over 1,1 million bøker, filmer, musikk og tidsskrifter. Deichman bibliotek ble fra 1.1.2018 en egen etat i Oslo kommune.

Kundens mål

I mars 2020 åpnes nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

Det nye hovedbiblioteket gir Oslos innbyggere et moderne bygg med et innhold som skal formes av de menneskene som bruker det.

Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter.

Deichmans historiske boksamling får sin fortjente plass, og det inviteres til å fordype seg i litteraturen på publikums egne premisser. I det nye hovedbiblioteket skal Deichman møte fremtiden gjennom både å bevare det beste av bibliotekets kjernetilbud, samtidig som en ny arena for aktivitet skal utvikles rundt de tradisjonelle funksjonene.

I det nye hovedbiblioteket legges det blant annet opp til følgende muligheter og aktiviteter:

 • Selvbetjente mediesamlinger
 • Åpne magasiner
 • Selvbetjent og betjent veiledning
 • Lesesal og studieceller
 • Lounger med utsikt til Oslofjorden
 • Leseplasser
 • Fleksible utstillingsarealer
 • Deichmansamlingen – fra 1200-tallet
 • Småbarnsavdeling
 • Spillsoner
 • Medieveksted
 • Stor flerbrukssal
 • Kino og filmrom
 • Møte- og kursrom
 • Kafé og restaurant

Vår rolle

A-2 har bistått Deichman i en rekke ulike oppgaver i perioden 2015 til 2019.

Oppgavene omfatter prosjektledelse og faglig bistand til kartlegging av organisasjon og arbeidsprosesser, omorganisering og omstilling med implementering i ny organisasjonsmodell, endringsledelse samt lederstøtte i forbindelse med endrede arbeidsoppgaver og ny organisasjon.

A-2 bistod også Deichman i forbindelse med etatsutskillelsen. Vi har også bistått med å dekke ulike lederoppgaver i overgangsperioder samt deltatt i toppledergruppen og gitt HR-bistand.

I løpet av denne perioden har Deichman bibliotek fått en ny organisering og et betydelig endret og forbedret tjenestetilbud. Arbeidsprosessene ved Hovedbibliotek er gjennomgått, analysert og tilpasset, styringsstruktur, roller og ansvarsområder ved lokalbibliotekene er også kartlagt og analysert. Kommunikasjon med de ansatte er planlagt og ivaretatt, og alle medarbeidernes kompetanse og erfaring ble kartlagt og systematisert i forbindelse med innplasseringer av ansatte i ny organisasjon.

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer