IT-arkitektur og samhandling i helsesektoren

Effektiv IT-arkitektur er avgjørende for samhandling i helsesektoren. Grunndata- og tillitstjenester prosjektet demonstrerer dette tydelig ved å etablere felles spilleregler for personvern og informasjonssikkerhet. Arbeidet inkluderte utvikling av målbildearkitektur som dekker løsninger, systemintegrasjon og sikkerhet. Denne strukturerte tilnærmingen til IT-arkitektur sørger for at helsedata håndteres sikkert og effektivt, noe som legger grunnlaget for bedre samhandling mellom ulike helseaktører. Samhandling basert på robust IT-arkitektur bidrar til økt kvalitet i pasientbehandlingen og bedre ressursutnyttelse.

Prosjektdetaljer