Prosjektledelse / Rådgivning – kjernesystem

,

Kredinor-Norges nest største inkassoselskap

Kredinor tilbyr tjenester i hele verdikjeden fra fakturering, reskontroservice, purreservice, inkasso, utenlands inkasso, overvåk og oppkjøp av fordringer. Selskapet er markedsleder innenfor bransjene Energi og Telecom, og raskt voksende innenfor Bank/Finans, Handel og Offentlig sektor. Kredinor er lokalisert 11 steder i Norge.

Kundens mål

A-2 hatt en sentral rolle i Kredinors fornyelse av IT systemporteføljen. Formålet med prosjektet er å få en mer moderne og mer ensartet IT plattform for å gi bedre kundeservice og øke produktiviteten. Arbeidet har dekket både fornyelse av kjernesystem og portal for kunder og skyldnere. For kjernesystemer har man både vurdert muligheten for å ta i bruk ett standardsystem og omskrivning av nåværende løsning. Dette har dekket alternativer for bruk av offshore ressurser.

Vår rolle

A-2 har hatt prosjektlederansvaret samt bistand i forbindelse med evaluering av ulike de løsningsalternativene. A-2 bistår også i rollen som Enterprise arkitekt.

Resultat

Gjennom prosjektet har A-2 bidratt vesentlig til at Kredinor oppnår raskere «time to marked», når sine kunder og skyldnere på alle relevante flater, samt effektiviserer videreutvikling, forvaltning og drift av applikasjonsporteføljen.

Totalt har 7 firmaer vært involvert i prosjektet. 500 medarbeidere benytter løsningene som A-2 har arbeidet med for Kredinor.

Prosjektdetaljer