Rådgivning og kvalitetssikring – kjernesystem

,

Frende forsikring

Frende forsikring eies av 15 lokale sparebanker. Gjennom eierbankene og egne salgssentre er Frende representert fra Lindenes i Sør til Tromsø i nord. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Kundens mål

Frende Forsikring dekker både privat- og bedriftskunder innen skade- og livsforsikring. Frende vil vinne markedsandeler ved å forsterke sin distribusjonskraft og utvikle nye produkter. De satser tungt innen pensjonsområde og trenger en ny IT løsning for å gjennomføre denne strategien.

Vår rolle

De har valgt EVRY som strategisk samarbeidspartner. Sentralt i leveransen står forsikringssystemet INSIS fra Fadata.

A-2 er engasjert som kvalitetssikrer og rådgiver rundt kontrakt og gjennomføring av prosjektet.

Prosjektdetaljer