IT strategi og IT ledelse

,

Recover Nordic

Recover Nordic er spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader og er Nordens ledende selskap innen faget skadebegrensning. Selskapet har til sammen mer enn 1300 ansatte i Norden, med en omsetning på mer enn 1,5 milliard kroner.

Recover Nordic er landsdekkende i Norge, Danmark og Finland, med en klar vekststrategi også i Sverige. Selskapets kunder er i første rekke forsikringsselskaper, men Recover Nordic har også oppgaver innenfor eiendom, verftsindustrien, offshore, borettslag og i den offentlige sektor.

Oppdraget

A-2 hatt utarbeidet IT-strategien for Recover Nordic Group. Formålet med IT-strategien er at Recover Nordic skal oppnå nordiske synergier og økt forretningsverdi fra IT gjennom å standardisere og samordne den videre utvikling:

  • Innføre strategisk styring av IT i selskapet og etablere et fundament for videre vekst
  • Gjenbruke gode løsninger og ideer for å oppnå synergier på tvers av landene
  • Informasjon skal være lett tilgjengelig når du trenger det, og legge til rette for deling og samhandling
  • Fjerning av manuelle rutiner og dobbeltarbeid, fokusere på økt prosjektlønnsomhet og bidra til å få mer ut av hver prosjektleder.
  • Færre systemer og mindre grad av funksjonell overlapp
  • Øke kvaliteten på IT-tjenestene
  • Redusere antall parallelle IT-infrastruktur avtaler, reforhandle og oppnå gevinster i form av økt tjenestetilbud og reduserte kostnader

 

A-2 er engasjert av ledelsen i Recover Nordic for å gjennomføre IT-strategien.

 

Les mer om prosjektledelse og rådgivning her.

Prosjektdetaljer