IT strategi, prosjektledelse, kravspesifisering og anskaffelse ERP løsning

,

Mustad Hoofcare Group

Verdens største produsent og selger av hestesko, hesteskosøm og verktøy for hovslagere. Mustad gruppen har vært aktiv i dette markedet i 180 år. Gruppen selger produkter over hele verden og har salgs- og produksjonslokaler i 11 land. Hovedkontoret er i Sveits.

Kundens mål

Mustad ønsker å øke sin konkurransekraft gjennom global standardisering og felles løsninger. Et middel er å innføre en felles global ERP løsning.

Vår rolle

A-2 ledet arbeidet med utarbeidelse av IT applikajonsstrategi og av krav til ny global ERP løsning, samt gjennomføring av anskaffelsen og innføring.

Gjennomføringen dekket flere faser:

  • Identifisering av mulige ERP løsninger som kunne dekke behovene.
  • Identifisering av mulige implementeringspartnere.
  • Gjennomføring av en RFI.
  • Gjennomføring av en RFP prosess.
  • Forhandlinger og kontraktsinngåelse.
  • Innføring av løsning.

Løsningen

Microsoft D365FO (skyløsning) og HSO som implementeringspartner.

 

Prosjektdetaljer