Prosjektledelse, rådgivning og kvalitetssikring -Moderniseringsprogram

, ,

KLP

KLP leverer finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. Konsernet leverer produkter og tjenester innen pensjon og pensjonskassetjenester, bank, forsikring, fonds- og kapitalforvaltning, samt eiendom.
Ved inngangen til 2016 har 418 kommuner og fylkeskommuner sin pensjonsordning i selskapet. Det samme gjelder 26 av landets 27 helseforetak, i tillegg til de fire regionale helseforetakene, og om lag 2 500 bedrifter. Konsernets forvaltningskapital var på over 540 milliarder per 31. desember 2015, noe som gjør KLP til Norges største livsforsikringsselskap.

Utfordring

KLP har startet et omfattende moderniseringsprogram innen livsforsikrings som understøtter viktige forretningsmål. Programmet innebærer et høyt aktivitetsnivå med komplekse leveranser, og hvor forenklinger og tydelige målbilder er sentrale elementer. Samtidig opplever KLP et vedvarende trykk på å levere nye forbedringer og tilpasninger til endrede forskrifter.

Oppdrag

A-2 har fra 2016 bistått KLP livsforsikring med prosjektledelse, programkontor, rådgivning og kvalitetssikring innen følgende løsningsområder:

  • Nye IT-målbilder og virksomhetsarkitektur
  • Behovsanalyser
  • Kundeorienterte forretningsprosesser
  • Forbedret datakvalitet
  • Modernisering av kjernesystemer

Arbeidet har blitt utført som del av kundens prosjektorganisasjon og i samarbeid med KLPs partnere.

Prosjektdetaljer