Helse- og omsorgssenter Kongsvinger

,

Helsehus i Kongsvinger

Kongsvingerregionens kommuner vurderer å etablere et regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger.

Målsetning med forstudien er å få et bilde av hvilke muligheter et helsehus kan gi for de interkommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen. Forstudien inneholder en oversikt over aktuelle tjenester i et slikt helsehus, sammen med en kartlegging av tjenestebehovet og interessen for et felles framtidig helsehus i regionkommunene Kongsvinger, Nes, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Eidskog.
 

Vår rolle

A-2 gjennomførte en forstudie med følgende problemstillinger:

 1. Kartlegging av de ulike kommunenes ønsker/behov i forhold til samarbeidsløsninger / interkommunale løsninger.
 2. Med utgangspunkt i eksisterende data og politiske grunnlagsdokumenter – utarbeide en beskrivelse av muligheten for og behovet av kommunale og interkommunale tjenester i regionen frem mot 2030.
 3. Få en kvalifisert vurdering av tjenester som kan etableres i et helsehus – og synergien mellom disse, sykehuset og interkommunale tjenester
 4. Utarbeide en kortfattet beskrivelse av tilsvarende vurderinger ellers i landet, samt se trender i Norden.
 5. Utarbeide en beskrivelse av status på tjenesteleveransene
  a. Beskrivelse av tilbudet
  b. Kostnader – spesielt knyttet husleie / drift av fasiliteter
  c. Leveranser
  d. Variasjoner mellom tilbudene
 6. Beskrive hvordan kan Kongsvinger Helsehus etableres som
  a. regionalt senter og/eller
  b. Kommunalt senter for leveranser av spesialiserte spesialisthelsetjenester, intermediære tjenester og private/offentlige helse- og omsorgstjenester tjenester
  Herunder:
  i. Arealer
  ii. Kostnader knyttet til etablering og drift
  iii. Transport til og fra Kongsvinger
  iv. Realiseringshastighet

Deretter bisto vi kommunen med Prosjektplan for framtidig helsehus – Kongsvinger med framdrifts- og aktivitetsplan for mulig framtidig utbygging av helsehus.

Hans Nielsen Hauge i snøværet foran Kongsvinger stasjon

Presentasjon av rapporten

A-2 presenterte forstudierapporten om Utvikling av regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger for regionrådet for Kongsvinger-regionen torsdag 30. mars 2017.

Hans Nielsen Hauge presenterte de medisinsk faglige vurderingene som ligger til grunn for forslagene som er beskrevet i rapporten. I tillegg deltok seniorrådgiver Aud Schønning og Sigurd Skjæveland, daglig leder i A-2.

Prosjektdetaljer