Program- og prosjektledelse nytt skadeforsikringskjernesystem

DNB Forsikring – Nytt kjernesystem med tilhørende frontapplikasjoner

DNB Forsikring er et komplett skadeforsikringsselskap for privatkundemarkedet. Selskapet har mer enn 5 % markedsandel og er helintegrert med de øvrige produktene og tjenestene som DNB tilbyr i det norske markedet.

Kundens mål

A-2 hatt en sentral rolle i DNB Forsikrings fornyelse av kjernesystemet og frontløsningene. Formålet med prosjektet har vært å sikre en ny og moderne plattform for derigjennom å kunne tilby nye og konkurransedyktige tjenester i det norske forsikringsmarkedet.

Kjernesystemet bygger på en standardapplikasjon. Frontløsningene og integrasjonsplattformen for både kunder, saksbehandlere og samarbeidspartnere er egenutviklede. Som en del av prosjektet ble det etablert et stort antall integrasjoner med både offentlige aktører og internt i DNB.

I forbindelse med prosjektet ble ansvaret for både forvaltning og drift overført til nye samarbeidspartnere.

Vår rolle

A-2 har hatt program- og prosjekt-lederansvaret i utviklingsprosjektet. A-2 har også vært sentral i utformingen av avtalene knyttet til aktørene som var involvert i utviklingsprosjektet.

Videre så har vi hatt ansvaret for å etablere både forvaltnings- og driftsorganisasjonene og sikre kompetanseoverføring til de nye organisasjonene.

Totalt har prosjektet inkludert mer enn 10 selskaper lokalisert i både Norge, Europa og India.

Prosjektdetaljer