Rådgivning, program/prosjektleder for ny logistikkløsning

,


K. Ekrheim er et familieeid firma som har drevet som dagligvaregrossist i snart 100 år overfor mindre og mellomstore dagligvarebutikker hovedsakelig i Oslo og Akershus. K.Ekrheim samarbeider nært med NorgesGruppen.

Kundens mål

K. Ekrheims mål er å ha en komplett distribusjonsløsning for kjøpmannen slik at det er mulig å drive en god og lønnsom butikk. K. Ekrheim har oppnådd å bli dagligvaregrossisten med best kundetilfredshet blant NorgesGruppens butikker i alle kåringer fra 2017 til 2021.

Vår rolle

A-2 bistår K. Ekrheim på flere områder – i all hovedsak innenfor Logistikk områder som Innkjøp, varemottak, salg, lager/distribusjon, plukking/sammenstilling og transport-planlegging, samt retur og miljø.

K. Ekrheim er i en prosess med å bytte ut gamle kjerneløsninger med moderne modulbasert/Best of bread løsninger. A-2 bistår med program- og prosjektledelse i forbindelse med denne innføring av nye IT løsninger og ny infrastruktur. A-2 har også bistått med anskaffelser og utarbeidelse av SSA kontrakter.

Prosjektdetaljer