Prosjektledelse i digitalisering av klinisk virksomhet

Digitalisering av klinisk virksomhet krever omfattende prosjektledelse for å sikre effektiv implementering og bruk av nye teknologier. Dette inkluderer alt fra planlegging til gjennomføring og evaluering. I Bergen har vi sett vellykkede eksempler, som innføringen av Pasientens legemiddelliste (PLL), som gir helsepersonell og pasienter en felles digital oversikt over alle relevante legemidler. Prosjektledelsen involverte nøye koordinering mellom ulike helseenheter, utarbeidelse av innføringsstrategi, og gjennomføring av opplæringsplaner. Slikt arbeid viser viktigheten av prosjektledelse i å navigere komplekse helsesystemer, sikre kvalitet i implementeringen, og oppnå de ønskede helsegevinstene for både pasienter og helsepersonell.

Prosjektdetaljer