Virksomhets- og porteføljestyring

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en bydel lengst nord i Oslo med grense til Nittedal, Skedsmo og Lørenskog.
Bydelene i Oslo har ansvar for å levere tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen.

Kundens mål

Bydel Stovner er svært opptatt av å videreutvikle sitt tjenestetilbud med basis i innbyggernes behov. De ønsker også å dra nytte av den raske digitale utviklingen samfunnet er inne i. Digitalisering forventes å påvirke bydelen og bydelens tjenesteproduksjon i betydelig grad i årene som kommer. Bydelen ønsker derfor å sikre at utvikling av et bedre og mer effektivt tjenestetilbud i større grad prioriteres, og at utviklingsarbeid blir en integrert del av bydelens virksomhetsstyring.

Vår rolle

A-2 har bistått bydelsdirektøren med å videreutvikle bydelens system for virksomhetsstyring, etablere et system for porteføljestyring av bydelens programmer, prosjekter og utviklingstiltak, og har dessuten vært prosjektleder for å gjennomføre en satsning på et sterkt utvidet tilbud til barn og ungdom i bydelen.

A-2 har også i bidratt med til å bygge opp og lede en nyopprettet avdeling for utvikling og prosjekter.

Prosjektdetaljer