Endringsarbeid i Norges mest komplekse sektor

Endringsarbeid i helsesektoren krever en strategisk tilnærming for å håndtere de mange utfordringene som oppstår. Gjennom utviklingsprosessen i Divisjon kvalitet og forløp ved helseforvaltningen, ble det gjennomført omfattende kartlegging av utfordringer og forbedringsmuligheter. Prosessen inkluderte workshops, undersøkelser og tverrfaglige arbeidsgrupper, som resulterte i konkrete tiltak for å forbedre samhandling, helhetlig styring, og oppgaveløsning. Denne tilnærmingen viser hvordan strukturert endringsarbeid kan bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten i en sektor som preges av kompleksitet og kontinuerlig utvikling.

Prosjektdetaljer